Uus CE-kategooria õppegrupp alustab 2. detsembril 2019 kell 11.00 Posti 42 II korrusel meie kontoris.

CE-kategooriat võib tulla õppima isik, kes omab C kategooria juhiluba.

CE-kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Juhiluba
  • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend (väljastab perearst) CE-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega.

Kursuse pikkus 3-4 nädalat.

Koolituse hind on 530€. Oleme Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus sisaldab 20 teooriatundi ja 10 sõidutundi, koolieksameid ja ühekordset auto kasutamist Maanteeameti sõidueksamil.

Koolituse teooriaosa läbitakse e-õppekeskkonnas, millele lisaks saab õpilane paberkandjal õppematerjalid.

Sõidutunnid lepitakse kokku individuaalselt.

Koolitusel kasutatakse õppeautot Volvo FL6 ja kesk-telg haagis NOR-SLEP PHV/18, õppeplats asub Kiltsi lennuväljal.

Kursuse teooria ja sõidutunde viib läbi kogenud õpetaja, autokooli juhataja Andrei Tšerepanov.

Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004379.

Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Kursusel osalemiseks tuleb oma osavõtusoov registreerida meie kodulehel vastaval vormil, või kontoris kohapeal.

CE-KATEGOORIA MOOTORSÕIDUKI JUHI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA

Teema nr.

Teooriaõpe

Õppetunde

Teema nr.

Sõiduõpe

Sõidutunde

1

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

2

3

Autorongi ehitus

1

2

Autorongi juhtimine õppeplatsil ja autorongi koostamine

3

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

1

Vahekontroll juhtimise oskuses

1

4

Autorongi juhtimine liikluses

6

5

Liiklusohutus

3

6

Liikluspsühholoogia

2

7

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

1

 

Kokku teooriaõpet

10

 

Kokku sõiduõpet

 10