Uus C-kategooria õppegrupp alustab 2. detsembril 2019 kell 11.00 Posti 42 II korrusel meie kontoris.

C-kategooriat (veoauto, mille täismass on üle 3500 kg) võib tulla õppima isik, kes on vähemalt 20,5 aastat vana ja omab B kategooria juhiluba vähemalt 0,5 aastat, peale esmase juhiloa vahetamist.

C-kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Juhiluba
  • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend (väljastab perearst) C-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega.

Kursuse pikkus 3-4 nädalat.

Koolituse hind on 510€. Oleme Töötukassa koolituspartner.

Koolitus sisaldab 20 teooriatundi ja 10 sõidutundi, koolieksameid ja ühekordset auto kasutamist Maanteeameti sõidueksamil.

Koolituse teooriaosa läbitakse e-õppekeskkonnas, millele lisaks saab õpilane paberkandjal õppematerjalid.

Sõidutunnid lepitakse kokku individuaalselt.

Koolitusel kasutatakse õppeautot Volvo FL6, õppeplats asub Kiltsi lennuväljal.

Kursuse teooria ja sõidutunde viib läbi kogenud õpetaja, autokooli juhataja Andrei Tšerepanov.

Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004379.

Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Kursusel osalemiseks tuleb oma osavõtusoov registreerida meie kodulehel vastaval vormil, või kontoris kohapeal.

C-KATEGOORIA ETTEVALMISTAMISE ÕPPEKAVA

Teema nr.

Teooriaõpe

Õppetunde

Teema nr.

Sõiduõpe

Sõidutunde

1

Liiklusreeglid ja käitumine liikluses

5

2

Sõiduki käsitsemine

1

3

Sõiduki tundmine

5

4

Sõiduki juhtimine õppeplatsil

3

5

Liiklusohutus

4

Vahekontroll liiklusreeglite tundmises

1

Vahekontroll juhtimise oskuses

1

6

Sõiduki juhtimine liikluses

3

7

Liikluspsühholoogia

2

8

Sõiduki juhtimine erioludes

2

9

Liiklusalased lisanõuded ja eeskirjad

3

 

Kokku teooriaõpet

20

 

Kokku sõiduõpet

 10

Koolitus viiakse läbi vastavalt MKM 27.06.2011 määruse 60 lisa 9 esitatud õppekavale.