CE-kategooriat võib tulla õppima isik, kes omab C kategooria juhiluba.

CE-kategooria kursusel õppimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Juhiluba
  • Mootorsõidukijuhi kehtiv tervisetõend (väljastab perearst) CE-kategooria mootorsõiduki juhtimist lubava märkega.

Kursuse pikkus 6 nädalat.

Koolituse hind on 680€. Oleme Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitus sisaldab 10 tundi auditoorset ja praktilist õpet, e-õpet, koolieksameid ja ühekordset auto kasutamist Maanteeameti sõidueksamil.

Koolituse teooriaosa läbitakse e-õppekeskkonnas, millele lisaks saab õpilane paberkandjal õppematerjalid.

Sõidutunnid lepitakse kokku individuaalselt.

Koolitusel kasutatakse õppeautot Volvo FL6 ja kesk-telg haagis NOR-SLEP PHV/18, õppeplats asub Kiltsi lennuväljal.

Kursuse teooria ja sõidutunde viib läbi kogenud õpetaja, autokooli juhataja Andrei Tšerepanov.

Mootorsõidukijuhi õpetaja tunnistus nr ÕT004379.

Koolitused toimuvad nii eesti kui vene keeles.

Kursusel osalemiseks tuleb oma osavõtusoov registreerida meie kodulehel vastaval vormil, või kontoris kohapeal.

Tutvu õppekavaga

CE-kategooria ja C1E-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise õppekava