Korraldame T-kategooria ettevalmistuskursuseid riikliku sõidueksami sooritamiseks.

Kursusel saavad osaleda õpilased, kellel on eelnevalt olemas C-kategooria juhiload.

Õppesõit ja praktika 5 tundi

Teema hõlmab alljärgnevaid alateemasid:

1. Masina käsitsemine:

1) ohutustehnika masinate käivitamisel ja sõitmisel; juhtimishoobade tutvustamine ja mootori käivitamine;

2) põhilised juhtimisvõtted;

3) masinaga manööverdamine erinevate käikude kasutamisel;

4) sõit haagise või agregaadi juurde, haakimine ning sõit haakeseadmetega.

5) harjutused platsil:

· edaspidi slaalomi sõitmine;

· tagurpidi slaalomi sõitmine;

· masina tagurdamine boksi pöördega ja boksist väljasõit;

· tagurdamine otsesuunas.

2. Sõit liikluses:

1) sõit liiklusvoos;

2) ristmike ületamine;

3) sõit ühesuunalisel teel;

4) peatumine ja parkimine;

5) möödasõit ja tagasipööre;

6) vähekaitstud liiklejad.

Õpitavate alateemade eesmärk on anda õpilasele praktilisi oskusi ja kogemusi masinate

käivitamiseks ja nendega sõitmiseks.

Selle teema läbimisel peab õpilane olema võimeline:

1) kirjeldama ohutustehnika nõudeid masinate käivitamisel ja sõitmisel, tundma juhtimishoobasid ja käivitama masinaid;

2) juhtima masinaid ohutult;

3) masinaga manööverdama;

4) haakima haagiseid või agregaate ja nendega sõitma.