Ametikoolituse läbimine on kohustuslik tasu eest töötavale autojuhile, kes töötab veose veol C- või C1-kategooria auto või CE- või C1E-kategooria autorongiga.

Ametikoolituse kursuse pikkus sõltub sellest, kas läbid ametikoolitust esimest korda ja millal on väljastatud vastav juhikategooria.

Ametikoolituse kursust 140 tundi korraldame oma õpilastele koostöös Aide Autokooliga Pärnus.

35 tunnine täienduskoolitus.

 • Saavad läbida isikud, kellel on varem juba olnud kutsetunnistus.
 • Saavad läbida isikud, kes teevad ametikoolitust esimest korda, kuid kellele C1 või C-kat juhiluba on väljastatud enne 10.09.2009

Koolitusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Liiklus-ja suhtlemispsühholoogia
 • Sõiduki ehitus
 • Liiklusohutus, säästlik sõit
 • Autovedude korraldus
 • Töökeskkond ja tööohutus
 • Kindlustus
 • Autojuhi õigused, kohustused ja vastutus

Koolitus lõpeb eksamiga, mille tulemuste alusel teeb Maanteeameti liiklusregister juhilubadele märke kood 95.

Kursusest osavõtusoov tuleks registreerida läbi meie kodulehe vormi või telefonil 511 8111.

Lektorid ja spetsialistid:

 • Andrei Tšerepanov on lõpetanud Ehituse- ja Mehaanika Tehnikumi, hiljem õppinud Markeetingi Instituudis ärijuhtimist.

Läbinud ECO_Driving koolitusi ja osalenud pidevalt mootorsõidukijuhi õpetaja täiendkoolitustel.

Omab pikaajalist kogemust liiklusvaldkonnas, töötades Eesti Riikliku Autoregistrikeskuses 14 aastat eksamineerija ja büroo juhatajana.

Alates 2005 aastast OÜ Fixum AK juhataja, teooria- ja sõiduõpetaja.

 • Aivar Kuivkaev on olnud transpordivaldkonnas tööl alates 1986. Omab suurt kogemuste pagasit ja teadmisi antud valdkonnas.

Alates aastast 2002 töötab Silberauto AS-is sõidukoolituse projektijuhina.

Osalenud igal aastal erialastel täiendkoolitustel.

 • Tõnis Tohver on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli, mehaanika teaduskonna transporditehnika bakalaureuse 4 aastase õppe.

Alates 2005 töötab AS Salva Kindlustuses. Sõidukikindlustuse osakonna juhataja alates 2018.

Alates 2014 teeb meiega koostööd lektori ametikohal.

Kõik OÜ Fixum AK koolitusi läbiviivad lektorid ja spetsialistid vastavad seadusega ettenähtud nõuetele ja on saanud Maanteeameti poolt aksepteeritud koolituste läbiviijana.

Siit leiad: Veoautojuhi täiendkoolituse õppekava