Mootorsõidukijuhi esmaabi koolituse läbimine on kohustuslik kõigile, kes taotlevad esmakordselt juhitimisõigust.

Mootorsõidukijuhi esmaabi koolituse kestus on 16 tundi, mis koosneb teooriast ja praktikast.

Koolitus toimub osaliselt netikeskkonnas, praktiline õpe toimub Haapsalu Kutsehariduskekuse ruumides.

Koolituse maht on jagatud kahele päevale. Konkreetsed kuupäevad avaldatakse, kui on alanud registreerimine uude õppegruppi.

Koolitusel osalejatele jagatakse õppematerjalid kursuse teooriaosa paremaks omandamiseks.

Õppijatel palume kaasa võtta kirjutusvahend ja panna selga mugavad riided, soovitavalt püksid, et sooritada praktilisi harjutusi õppevahenditega.

Koolitust viib läbi kogenud lektor ja praktik Anu Turu.

Eesti Esmaabikoolitajate Liidu tunnustatud koolitaja.

Koolitusel läbitavad teemad:

  • Õnnetusolukorra hindamine
  • Kuidas tegutseda õnnetusolukorras ning kutsuda abi
  • Elustamine
  • Verejooksu peatamine
  • Haavade sidumine
  • Šokis kannatanu abistamine
  • Esmaabi haavade, luumurdude, liigese vigastuste, põletuste, mürgituste, kuuma- ja külmakahjustuste ning äkkhaigestumiste korral
  • Teadvuse kaotanud inimese abistamine

Esmaabi koolitusele võivad tulla soovijad ka teistest koolidest ja asutustest.

Esmaabikoolituse hind on 40€.

Koolituse eest saab tasuda kohapeal sularahas või eelnevalt meie pangakontole.

Koolituse läbinud ja edukalt testi sooritanud õpilastele väljastatakse vastav tunnistus kontoris koos autokooli tunnistusega.